SENESTE INDLÆG

Anerkendelse fra hjertet

Anerkendelse fra hjertet

På en gåtur i dag går jeg bag et ungt menneske og en pædagog fra et opholdssted, der er på ferie i nabolaget. Det unge menneske er tydeligt ude af balance (vred, ked af det, frustreret eller?). Pædagogen siger til ham: Du må sige alt til mig, […]

Samtaleanalyse – bliv klogere på samtaler og deres reelle indhold.

Samtaleanalyse – bliv klogere på samtaler og deres reelle indhold.

Vi sætter i dette indlæg fokus på det lille ord ”men”.

I nogle tilfælde sender bruget af ordet ”men” et signal om, at der er noget på færde hos den talende.

Se nedenstående eksempel:

Sagt af en lærer til en skole/hjem samtale: Jeg oplever, at han er et aktivt og omsorgsfuldt barn, men det ville være dejligt, hvis han lærer, at give plads til andre.

Du kan blive klogere på den talende ved at gå på jagt i vedkommendes brug af ordet men. Hvad er årsagen til, at den talende siger to modsatrettede sætninger adskilt af ordet men? Er vedkommende bevidst om, at det på den lyttende kan virke som om, ordet ”men” visker første det af sætningen ud?

Andre eksempler:

Jeg er synes sejlturen gik fint, men jeg blev søsyg.

Jeg vil gerne overraskes, men alt med måde.

Han er en sød og rar dreng, men han har brug for at lære, hvordan han kontakter andre.

Hun er en aktiv og sund pige, men hun har brug for at tabe sig.

Jeg er glad for mit arbejde, men synes, der stilles for høje krav

Han er en fornuftig dreng, men er fuldstændig besat af computerspil.

Det går godt, men det er svært at holde gejsten.

Som ovenstående viser, kan et lille ord give dig et signal om, at det er her du skal gå på jagt i den andens eller din egen tale, for at blive klogere på, hvad der ligger bag ved det sagte.

Spørg f.eks.: Hvad er årsagen til, at du siger men?

Karin B. Pedersen, KAPE proces & rekruttering, karin@kapeproces.dk, Tlf. 42420393.

Pauserne skaber musikken – hvordan du ganske enkelt og gratis forbedrer jeres arbejdsmiljø

Pauserne skaber musikken – hvordan du ganske enkelt og gratis forbedrer jeres arbejdsmiljø

Stillepause To minutter Absolut stilhed og stilstand Stillepausen er din Fastsættes i dagsordenen Skiftet mellem to tangenter på klaveret er en pause – dér skabes melodien/musikken. Hvis du regelmæssigt holder to minutters stillepause, minimerer du risikoen for stres. Oven i købet kan du øge din […]

Hvad tilbyder KAPE?

Hvad tilbyder KAPE?

KAPE tilbyder at understøtte jeres organisation med processer indenfor bl.a.: Konflikthåndtering – få redskaber til konflikthåndtering, så alle parter kommer styrkede ud af konflikten Trivsel og sund psykologi – hvad vil det sige at trives, og hvordan fremmer vi trivslen? Selvarbejde og samarbejde – at […]

Ordet “man” skaber distance

Ordet “man” skaber distance

Du lægger, måske uden du selv er bevidst om det, afstand til andre ved at sige ”man” om dig selv. Det sker måske i situationer, hvor du føler dig presset og dermed bliver usikker.

Eks. fra en jobsamtale:

Hvordan har du det med at sidde her? Svar: Man er vel altid lidt nervøs.

Hvordan reagerer du under pres? Svar: Man taler vel altid lidt hurtigt.

Anbefaling fra KAPE:

Brug ordet “man” så lidt som muligt, når du har brug for at være nærværende og skabe god kontakt – f.eks. i ansættelsessamtaler eller andre vigtige forhold. Når du omtaler dig selv med ordet ”man”, kan det opleves som om, du træder et skridt tilbage i forhold til dine omgivelser. Du bliver dermed mindre tydelig og vedkommende for det ansættelsesudvalg, der gerne skulle blive nysgerrig på, hvem du er. Du skubber med andre ord ansættelsesudvalget væk fra dig.

De oplever måske også, at du med ordet ”man” medinddrager andre i det, du siger. Det kan tolkes som om, at du har svært ved at stå alene med dine holdninger. At du har brug for opbakning fra andre. Du kommer derved til at virke usikker på dig selv, dine værdier og meninger.

Det samme sker, når du omtaler dig selv med ”vi”. F.eks.: Hvordan oplever du arbejdet med teenagere? Svar: Vi ved jo alle, at det kan være en udfordring.

Når mennesker omtaler sig selv med ”man” eller ”vi”, er de ofte ubevidste om det. Det er tillært og blevet en vane for dem. Gevinsten ved at aflære denne vane er stor.

Når KAPE træner kunder i at udstråle tydelighed og sikkerhed i deres performance, træner vi dem bl.a. i at blive opmærksomme på, hvornår de siger ”man” eller ”vi” om sig selv i stedet for ”jeg”. Og vi udfordrer dem i at blive nysgerrige på hvorfor, de gør det.

I et samarbejde med os udvikler du evnen til at omformulere dig, så din tale bliver mere aktiv, tydelig og relationsskabende.

Hvor stolt er du af jeres ansættelsesprocesser?

Hvor stolt er du af jeres ansættelsesprocesser?

KAPE afslører sine tricks Stop op! Og overvej om I bruger tiden klogt, når I ansætter Hvor meget bid er der i jeres ansættelsesproces? Er du stolt af jeres ansættelsesprocesser? Hvem bider på jeres ansættelsesproces? Hvem imponerer jeres stillingsopslag? KAPE har designet en temadag specielt […]

Sådan bliver du tydelig og brænder igennem

Sådan bliver du tydelig og brænder igennem

Undgå at beskrive dig selv ved hjælp af ”ikke sætninger”, når du vil brænde igennem. Det har du meget brug for i forbindelse med  at skrive en jobansøgning eller til en ansættelsessamtale. Det er ligeledes vigtigt i mange andre forbindelser. Du er tættere på dit drømmejob, når du […]

Beskriv dig selv ved hjælp af handlesætninger med udsagnsord

Beskriv dig selv ved hjælp af handlesætninger med udsagnsord

Beskriv dig selv ved hjælp af handlesætninger med udsagnsord

KAPE vejleder ofte og gerne jobsøgende i at skrive fængende ansøgninger. Ligeledes træner vi jobsøgende i den svære kunst at gå til ansættelsessamtale. En samtale hvor man yder sit bedste og sælger sig selv, som lige netop det menneske, man er.

I den forbindelse træner vi vores kunder i at undlade at bruge tillægsord til at beskrive sig selv. Tillægsord er vurderingsord og tolkes meget forskelligt af deltagerne i et ansættelsesudvalg. De tolkes ud fra hver enkeltes oplevelser og bagage.

I KAPE havde vi f.eks. en kunde, der i sit eget udkast til ansøgning havde skrevet en del tillægsord. Der stod bl.a., at han var vedholdende.

Hvad ligger der i ordet ”vedholdende”? Hvad betyder ordet for ansøgeren? Hvad betyder det for hver enkelt person i ansættelsesudvalget. Ordets betydning oversættes forskelligt fra menneske til menneske.

For nogen betyder det måske ihærdig – andre tolker det som stædig. Og der kan sikkert findes mange andre fortolkninger.

En kunde reviderede i samarbejde med os ordet ”vedholdende” til: Det giver mig energi at løse udfordringer. Jeg prøver forskellige ting af. Jeg fortsætter min søgen efter løsninger selv om, der er bump på vejen. Jeg skaffer mig følgeskab fra kolleger ved at give dem billeder på, hvilke fordele der er ved at gå hele vejen. Jeg gør resultatet levende for dem.

Handlesætninger med udsagnsord gør dig levende. Ansættelses udvalget vil opleve, at de får et billeder af, hvordan du agerer på arbejdspladsen.

Resultat: Du er nærmere det job, hvor du passer ind.

KAPE proces & rekruttering søger skoleleder til Sydbornholms Privatskole

KAPE proces & rekruttering søger skoleleder til Sydbornholms Privatskole

  Sydbornholms Privatskole skaber grobund for udvikling af det hele menneske                   Vores skole er kendt for at være en skole, hvor børnene trives og er trygge, både i undervisning og SFO. Vi styrker børnenes selvværd og medvirker til at gøre dem til hele mennesker, som […]