nyt - sundt - dybt

SENESTE INDLÆG

Forføreren er en bombe under din organisation

Forføreren er en bombe under din organisation

1 – Forføreren til ansættelsessamtale: Power. Karisma. Strålende øjne. Flotte ord. Smil, energi, varme. Drive. Engagement. Ildsjæl. 2 – Forføreren i fold: Imponerer. Tager med storm. Enkelte aner uråd – vender tvivlen indad – kan den kollektive forelskelse tage fejl? Flere og flere mærker alarmklokker […]

Trivsel er et ligegyldigt ord – meningen er vigtig

Trivsel er et ligegyldigt ord – meningen er vigtig

Hvad vil det sige at trives?

For at trives skal vi, over tid, have positive oplevelser indenfor fem parametre (Trivselsviften):

  • Positiv følelse (u-krævende nydelse i nuet)
  • Engagement (beslaglagt bevidsthed under en aktivitet)
  • Mening (at være del af og bidrage til noget større)
  • Præstation (at stå på tæer og lykkes – for egen skyld)
  • Sociale relationer (mindst én positiv relation)

Når vi halter på et eller flere punkter, trives vi ikke. Når vi arbejder med egen trivsel – eller når skoler, lærere og pædagoger arbejder med børnenes – skal der kigges på de fem parametre. Hvor er det, at barnet mangler at blive opfyldt? Og hvordan booster vi det netop dér?

Ofte ser vi, at mistrivsel på ét parameter gør, at vi overkompenserer på andre. F.eks. ved at spise eller drikke for meget (positiv emotion) eller ved at arbejde for meget (engagement og/eller præstation).

Vi kræver i dag rigtig høj præstation af børnene og gerne, at de udviser stort engagement. Men for hvem præsterer de? Hvor ofte er de ægte engagerede og oplever flow? Og hvad med de andre parametre?

Er en lang skoledag med mange aktiviteter, mennesker, indtryk og mange krav i sig selv et problem for trivsel? Måske for nogle elever. Eller måske handler det mere om,  at der i skoletiden – og børnenes liv generelt –  ikke skabes rum og rammer for, at alle trivselsparametre kan opfyldes. Oplever de f.eks. mening? At præstere for egen skyld? Tilstrækkeligt med positive relationer? Og “pauser” med plads til ukrævende nydelse?

Vi skal have mindre fokus på modpolerne trivsel/mistrivsel – mere fokus på at definere og differentiere ordene og det, de indebærer, for den enkelte.

af Nanna Søllingvraae

Trivsel må ikke bare være “syn’sninger”

Trivsel må ikke bare være “syn’sninger”

Det er ikke nok, hvis lærere eller pædagoger til en skolehjemsamtale siger: Vi oplever, at dit barn trives. Der skal snakkes mere konkret om trivsel. For at kunne gøre det skal deltagerne i samtalen have en fælles forståelse af, hvad trivsel er. Det samme gælder, […]

DU SKAL VÆRE ROBUST

DU SKAL VÆRE ROBUST

… og hvad vil det sige at være robust? Betyder det, at du skal kunne tåle alt? Klare alt? Blive stående uanset hvad? Nej. Ikke i min optik. Robusthed er et spørgsmål om at kende sig selv. Om at kunne og ville se ind i […]

Misundelse er en grim ting

Misundelse er en grim ting

… eller er det?

I februar sendte jeg følgende forespørgsel ud i mit netværk:

”KAPE grubler. Input ønskes: Hvad er forskellen på at beundre eller at være misundelig på et andet menneskes styrker og kompetencer?”
Først og fremmest rigtig mange tak for de mange forskellige input til KAPE’s grublerier. Spændende læsning, som først fik mig til at gruble endnu mere og herefter hjalp mig til at folde ordene ud. Det er kulmineret i følgende betragtninger – som jeg igen meget gerne modtager jeres respons på:

Hvad forskellen på misundelse og beundring er, har jeg ikke et entydigt svar på. Betydningen af begge ord skal forstås i den kontekst, følelserne opstår. Betydningen skal også findes i den måde, de to følelser erkendes og udtrykkes på. Beundring placeres ofte som en anerkendt og værdsat følelse, hvor misundelse for mange er en forbudt eller grim følelse – en følelse, mange har lært er bedst at undertrykke.

Læser man ordet mis-undelse bogstaveligt, tolker jeg det sådan, at man ikke under den anden det, vedkommende kan eller har. Som én meldte tilbage på mit spørgsmål i februar, mangler vi måske ordet ”medunde” – jeg under den anden det, vedkommende kan og har og ville samtidig ønske, at jeg selv kunne og havde det samme.

Hvad tænker I?

af Karin B. Pedersen

Hvad er på færde?

Hvad er på færde?

De samtaler, vi indgår i, er forskellige. De fleste forløber nemt, og vi kan slå autopiloten til. Andre er sværere, tungere og måske konfliktfyldte. Netop i de svære samtaler eller de samtaler, der forløber og ender anderledes end ventet, kan vi lære en masse, hvis […]

3 TIPS TIL DIG DER SIDDER I ANSÆTTELSESUDVALG

3 TIPS TIL DIG DER SIDDER I ANSÆTTELSESUDVALG

1) Hvad er et førstehåndsindtryk? En spejling af det du selv bærer rundt på. Der siger meget om dig, ofte meget lidt om den anden. Sæt dit første indtryk i parentes, overvej hvor det kommer fra – dig eller kandidaten? Og hold fokus på, hvad I […]