Måned: maj 2017

Det gode ansættelsesforløb 3

Det gode ansættelsesforløb 3

Det gode stillingsopslag indeholder: En overskrift – der vækker opmærksomhed, får læseren til at stoppe En indledning – der pirrer nysgerrigheden, får læseren til at læse videre Et tilbud – der rammer læserens behov, får læseren til at ønske sig jobbet En kort og præcis […]

Vælter dit korthus i dag?

Vælter dit korthus i dag?

Ligger der opsigelser og venter på dit skrivebord? Eller har du allerede modtaget en? Flere? Hvad gør I? Kører en forhastet ansættelsesproces? Løber om kap med de andre, der søger samme dygtige medarbejdere? Kan I nå det inden sommerferien? Finde den rette? Se rigtigt? Få […]

Det gode ansættelsesforløb 2

Det gode ansættelsesforløb 2

Det gode ansættelsesforløb 2:

Inden stillingsannoncen forfattes er det nødvendigt, at man har foretaget en forventningsafstemning.

Hvad er kerneopgaven? Hvilken profil, hvilke kompetencer og hvilke styrker har vi brug for, når vi skal lykkes med den?

Drøft det åbent. Her er det vigtigt at være undersøgende og nysgerrig på, hvad I allerede har, og hvad I mangler. I denne proces er spørgsmålene til hinanden det vigtigste.

 

Det gode ansættelsesforløb 1

Det gode ansættelsesforløb 1

I det gode ansættelsesforløb føler alle kandidater, også de der ikke kom i betragtning til jobbet, sig godt behandlet og klogere på sig selv.  

LYTTEKRAFT

LYTTEKRAFT

Har du et bud på, hvad ”LYTTEKRAFT” er? Vores bud: At lytte empatisk uanset den andens udtryk At lytte aktivt At lytte efter det usagte At lytte efter behovet bag frustrationen

Humor

Humor

Hvis du skulle fortælle et ungt menneske, hvad humor er?
Så ville jeg fortælle forskellen på humor, sarkasme og ironi. Humor skal gøre folk glade, ikke såre og udstille folk. Under sarkasmen ligger der ofte stikpiller og hints. Den har til hensigt at gøre andre kede af det og udstille. Sarkasme kan unge have svært ved at opfange. Ironi ligger lidt under humor – den sårer heller ikke nogen. Det kan godt være, vi griner, men under de rette forudsætninger? Hvis din ven falder ned ad trapperne, skal din tanke være at hjælpe, ikke grine. Og vi skal ikke grine, når nogen fremlægger. Det tager lang tid at lære, men man kan arbejde med det. Vi kan alle komme til at sige noget i humorens tegn, som sårer. (Svaret af en 24 årig ung kandidat i en ansættelsessamtale til en lærerstilling)

Vil du også gerne smitte med det positive?

Vil du også gerne smitte med det positive?

MÆLKEBØTTER OG TULIPANER af Karin B. Pedersen Jeg vil gerne fortælle jer en historie om min have. I min have var der i foråret især to slags blomster. Det var mælkebøtter og tulipaner. Mælkebøtter betragtede jeg som noget uhensigtsmæssigt, dårligt ved min have, mens tulipaner […]

Vil du bruge dine – og andres – styrker endnu bedre?

Vil du bruge dine – og andres – styrker endnu bedre?

Et startskud til den proces, refleksion og snak kan tage udgangspunkt i nedenstående fire profiltyper. De fleste mennesker indeholder noget af alle fire profiler, men genkender sig typisk bedst i to. I nogle sammenhænge må vi indtage andre roller, end den/de der falder os mest […]

Temadag for ansættelsesudvalget

Temadag for ansættelsesudvalget

KAPE giver gennem denne temadag vores bud på, hvordan man skaber succesfulde ansættelsesforløb. I vil få redskaber til at fokusere de mange ressourcer, der bruges på at tiltrække og udvælge de rette kandidater. De trin, temadagen kommer omkring, er:

-Et kig indad – hvem er vi?

-Et kig udad – hvem søger vi?

-Stillingsopslaget – hvordan fænger vi den rigtige?

-Ansøgninger – hvem skal til samtale?

-1. samtale – hvordan folder vi mennesket ud?

-Referencepersoner – hvordan får vi det fulde billede?

-2. samtale – hvordan vælger vi den rigtige? Og hvordan sælger vi os selv?

-Afslag – hvordan giver vi ordentlig feedback?

Temadagens endelig ramme og indhold aftales i samarbejde med jer.

 

PRIS:

1 temadag (6 timer) for ansættelsesudvalget 9.700 kr.

 

En kunde siger om temadagen:

“Bifrost, som er Vejle Kommunes fleksible tilbud til børn og unge med handicap, kontaktede KAPE ang. et ønske om at blive inspireret, få konkret viden, blive klogere på egen organisation og os selv. Alt sammen i forhold til en ansættelsesproces og rekrutteringsproces.

Samlet tilbagemelding fra lederkollegaerne er, at ønsket blev indfriet og endda mere til.

KAPE har formået at sætte tanker og ideer i gang hos os og har været med til at konkretisere vores behov. Vi kommer ud af temadagen med en ny viden, ny måde at skrue en ansættelsesproces sammen på og en fornyet energi ind i vores samarbejde omkring rekrutteringen.

Tak til KAPE for en spændende dag. Kan anbefales.

Med venlig hilsen

Mette Guldbrand Stedfortræder.
Bifrost, Vejle Kommune

Fusion: Knald eller fald

Fusion: Knald eller fald

En fusion – når organisationer, kulturer, værdier, virkeligheder skal blive ét –  er en spændende og svær udfordring. Dagligdagen, sammenholdet, selvforståelsen sættes under pres. Det samme gør menneskene – medarbejdere og ledelse. En sammenlægning er en helt unik ledelsesudfordring, der kræver ekstremt dygtig, velovervejet og […]