Fusion – Hvad gør du, når medarbejdere føler sig rystede i deres grundvold?

Fusion – Hvad gør du, når medarbejdere føler sig rystede i deres grundvold?

Fusion

Hvad gør du, når medarbejdere føler sig rystede i deres grundvold?

Generelt vil der være mange forskellige reaktioner på meddelelsen om en forestående fusion af arbejdspladser:

Man er måske ked af det, vred, føler sig afmægtig, kan ikke se nogen mening og sammenhæng i beslutningen. Nogle er meget bekymrede og bange for fremtiden. De har svært ved at tro på, at de bliver tilbudt nyt job. Måske er de bekymrede for, hvilket jobindhold de får. Andre tager det stille og roligt og siger, jeg vil med på den ny arbejdsplads og kommer det sikkert også. Andre siger spontant, at de ikke vil med. Andre igen siger, at deres valg afhænger af deres kollegers eller deres leders valg. Mange har svært ved at se muligheder og derfor træffe fornuftige valg.

Alt i alt en situation, hvor følelsen af meningsløshed og det ikke at kunne se sammenhængen let smitter og breder sig. En del føler sig rystede i deres grundvold, og de er derfor ifølge eksistentialismen i en eksistentiel krise.

Eksistentialismen siger bl.a.:

Om kriser:

Kriser medfører stor usikkerhed og angst. Her bliver det vigtigt at træffe valg og tage ansvar for de valg, man træffer. Den eneste måde at overkomme angst og meningsløshed er ved at træffe valg. Kun igennem valg og handling kan tilværelsen give mening igen. Hvert valg er med til at skabe og forme ens eksistens og identitet. Du er selv ansvarlig for hvert valg, du tager.

Om grundvilkår:

Eksistentielle grundvilkår er de vilkår, som vi må forholde os til i livet, uanset hvem vi er, og hvor vi bor i verden. Det er vilkår, der gælder for alle mennesker, og som grundlæggende former vores liv. De danner grobund for vores tilstedeværelse. Livets grundvilkår må vi se i øjnene, forholde os til og håndtere. Gør vi det, er vi tro over for os selv og udvikler os på trods af en eksistentiel krise.

Mange forskellige begivenheder kan udløse en sådan krise: Dødsfald, sygdom, skilsmisse, svigt, trusler om tab, afskedigelse osv. Sådanne livskritiske situationer sætter tanker og følelser i spil, og man kommer i en spændings eller stresstilstand.

De fire grundvilkår:

I følge Irvin Yalom er der fire grundvilkår: Døden, friheden, ensomheden og meningsløsheden.

  • Dødens uundgåelighed for hver enkelt af os og vore kære
  • Friheden til at gøre med vores liv, hvad vi vil
  • Den ensomhed, der i sidste instans er et hvert menneskes lod
  • Fravær af nogen på forhånd givet mening med livet.

Irvin Yalom mener, at grundangst stammer fra menneskets arbejde med at håndtere grundvilkårene. Han mener dog også, at når man ser disse eksistentielle sandheder i øjnene, kan de blive drivkraft for personlig vækst og for forandring. De fire grundvilkår rummer nemlig også deres modsætning:

  • at vi skal dø, betyder også at vi skal leve
  • at vi har frihed, betyder også at vi har ansvar, forpligtelser og er begrænsede i vores livsudfoldelse
  • at vi er alene, betyder også at vi er sammen med andre
  • at livet i en periode føles uden mening, betyder at vi (selv) må give det mening

Mange vil i forbindelse med en fusion blive mere eller mindre ramte på disse 4 eksistentielle søjler og komme til at tumle med forskellige følelser og tanker.

Tanker og følelser blandt medarbejderne kunne være:

Døden

Jeg mister mit arbejde. Hvad skal jeg leve af? Hvordan skal jeg ernære min familie og sikre vores fremtid? Jeg mister mine ledere (forældre), hvordan skal jeg kunne leve videre uden dem? Jeg skynder mig at knytte mig endnu mere til dem, så mister jeg dem sikkert ikke.

Friheden

Jeg har måske snart intet arbejde. Hvad skal jeg nu vælge i forhold til mit arbejdsliv? Det er skræmmende ikke at vide, hvilke muligheder der åbner sig, og hvad og hvornår jeg skal vælge at vælge. Hvordan finder jeg ud af, hvilken beslutning jeg skal træffe? Der er ingen struktur på min fremtid. Intet kommer til at være, som det plejer. Jeg synes alle problemer i forbindelse med min fremtid skyldes andre. Problemerne skyldes magthavere. Hvorfor gøre noget andet, når det er dem, der er årsag til mine problemer. Det må være politikerne, der skal skiftes ud, og direktøren burde afskediges.

Ensomheden

Jeg har gode relationer til mine kollegaer og min ledelse. Jeg har det godt med min familie og mine venner, alligevel føler jeg mig i min nuværende situation alene. Ingen har det nøjagtig som jeg. Ingen har nøjagtig de samme følelser som jeg. Jeg er i bund og grund isoleret fra andre og omverdenen. Ingen andre kan dele det, jeg gennemgår. Det er mig, der har det som mig. Jeg er mig, og jeg er alene med mig selv. Jeg kan ikke skabe mig følgeskab, selv om mine kolleger, min familie og mine venner er fuldt til stede. Kløften mellem mig og alle andre vil forblive.

Meningsløsheden

Jeg vil gerne have mening og sammenhæng i tilværelsen. Vores arbejdsplads er en velfungerende arbejdsplads Den laver bedst kvalitet for færrest penge. Nu skal vi lukke. Hvad er meningen med det? Det opleves som meningsløst. Det er tilfældigt at min arbejdsplads lukker. Direktørerne har spillet russisk roulette. Der er ingen sammenhæng i deres beslutninger. Bare de ville sige rent ud, hvorfor vi skal lukke. Hvordan finder jeg meningen i et nyt arbejde? Bliver min nye arbejdsplads også pludselig og uden forklarlig grund nedlagt?

Proces omkring en fusion:

Det er de fire grundvilkår og de mange forskellige reaktioner på dem, man i forbindelse med en stor omvæltning på arbejdspladsen først tager udgangspunkt i og arbejder med.

Gør man det, vil man finde og skabe en forståelse for og accept af de mange forskellige reaktioner, man vil opleve på arbejdspladsen.

Når forståelsen og accepten af hinanden er på plads, vil der være skabt et tillidsfuldt rum til at arbejde med næste vigtige  skridt: Vision og værdier for den nye arbejdsplads.

Karin B. Pedersen

Tlf. 42 42 03 93

Mail. karin@kapeproces.dk

 

 Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.