Måned: januar 2019

Jobsøgende – brugbare tips til dig 3

Jobsøgende – brugbare tips til dig 3

Et tydeligt ”hvorfor” kan gøre dig mere synlig og dermed mere attraktiv. Du kommer til at virke autentisk og dermed udstråle gennemslagskraft. Synligheden, kan du opnå ved at blive bevidst om og italesætte, hvad der virkelig driver dig. Når vi vejleder kunder i at skrive […]

Jobsøgende – brugbare tips til dig 2

Jobsøgende – brugbare tips til dig 2

Hvor meget tror du, din kommende arbejdsplads interesser sig for dig dine behov?    Vel og mærket før de har ansat dig. Vores svar er: Oftest meget, meget lidt. Vi oplever tværtimod, at arbejdspladser i de fleste tilfælde er mere interesserede i, hvad du kan tilføre […]

Jobsøgende – brugbare tips til dig 1

Jobsøgende – brugbare tips til dig 1

Når du beskriver dig selv i en ansøgning eller en samtale, er det klogt at luge ud i tillægsordene. Tillægsord er ofte floskler, som har mistet en entydig definition.F.eks. ordet vedholdende.

Vi tror, vi er enige om, hvad det betyder. Men er det entydigt? Det oplever vi ikke. Nogle i ansættelsesudvalget tolker det måske som stædig, andre som principfast og andre igen som ihærdig.

Tillægsord har mange forskellige betydninger afhængigt af folk, der hører dem og tolker dem. Når vi vejleder kunder i at skrive ansøgninger eller træner dem i kunsten at gå til ansættelsessamtaler, så går vores arbejde bl.a. ud på at træne dem i at omskrive tillægsord til handlesætninger.

“Jeg er vedholdende” blev f.eks. sammen med en kandidat til: Det giver mig energi at arbejde med udfordringer. Jeg inddrager relevante samarbejdspartnere og fortsætter min søgen efter løsninger, selv om der er bump på vejen. Jeg prøver forskellige ting af og finder nye veje at gå. På den måde når jeg mine mål.

Se også: Jobsøgende – brugbare tips til dig 2