Konflikthåndtering – veje at gå

Er du i en situation, hvor den, du står over for, er frustreret, vred og hidser sig op, så er der flere gode reaktionsmåder, du kan tage i brug, for at trappe konflikten ned.

  • Gå langsomt tre skridt baglæns. Følelsernes intensitet mindskes ved fysisk afstand. Altså ved at trække dig lidt, er der god mulighed for, at den andens følelse af vrede aftager. Også din evt. egen følelse af vrede eller angst i situationen vil aftage. Undgå desuden at røre ved en person, der er frustreret.
  • Træk vejret dybt og roligt for at berolige dig selv og smitte den anden med din ro. Lyt til den anden. Giv herefter simple og letforståelige handlingsanvisninger til den anden, så vedkommende får mulighed for at trappe konflikten ned.
  • Tænk på dit kropssprog. Det skal virke åbent og støttende. Undgå at virke dominerende. Sæt dig evt. ned, tal roligt og afdæmpet og signaler, at du lytter. Sig det evt.
  • Giv den anden mulighed for at trække sig. Tilbyd vedkommende at I kan snakke sammen på et andet tidspunkt.
  • Giv et signal til evt. tilskuere, at de stille og roligt skal fjerne sig.
  • Vigtigt: Forhold dig til stadighed stille og roligt og giv den anden tid – tid – tid. Et nej eller et negativt og måske voldsomt udbrud fra den anden kan ofte betyde, at vedkommende føler sig presset. Det er her du skal give tid.
  • Undgå at holde fast i dine krav, giv i stedet den anden forskellige valgmuligheder for at slippe ud af den konfliktfyldte situation. 
  • Evaluer efterfølgende trin for trin hvad du gjorde og hvordan, det virkede. Brug det til at blive endnu bedre i næste konflikt.


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.