Trivsel

Et arbejdsmiljø hvor mennesker blomstrer og er effektive på sunde måder

Et arbejdsmiljø hvor mennesker blomstrer og er effektive på sunde måder

KAPE proces & rekruttering brænder for at arbejde med mennesker og udvikling. I vil opleve, at vi har stor succes med at rykke mennesker. Rykke mennesker i forhold til at se muligheder. Det sker gennem en proces, hvor I får fokus på, hvad I allerede […]

Hober dine problemer sig op? Se juletilbud!

Hober dine problemer sig op? Se juletilbud!

Når du samarbejder med KAPE proces & rekruttering, vil du opleve, at byrden lettes. Du vil finde nøglen til at åbne op for problemerne, så du undgår at skubbe dem foran dig. Du vil få fornyet energi og vigtigst af alt vokse gennem udfordringerne. Vi […]

Flintrer I rundt og bekæmper hver et tilløb til surhed og krummede tæ’r?

Flintrer I rundt og bekæmper hver et tilløb til surhed og krummede tæ’r?

Trivslen er i centrum lig nu – både for nisser og mennesker. Vi tænder lys, bager, kokkererer, klipper og klistrer. Vi køber gaver. Vi er drillenisser for hinanden, vi hygger os sammen til julefrokoster, og vi har rigtig travlt. Mange af de samme ting gentager […]

Anerkendelse

Anerkendelse

Forudsætningen for at anerkende andre er at anerkende sig selv. Grundlaget for at passe på andre er at passe på sig selv.

Balancen mellem arbejde og fritid

Balancen mellem arbejde og fritid

FORLØB: BALANCEN MELLEM ARBEJDE OG FRITID KAPE tilbyder et unikt afklaringsforløb, der ruster dig til at prioritere. Forløbet giver dig mulighed til at se på dig selv, dine styrker, kompetencer og prioriteringer. Gennem coachende samtaler gives redskaber til at mestre balancen i en udfordrende hverdag. […]

Trivsel er et ligegyldigt ord

Trivsel er et ligegyldigt ord

… meningen er vigtig Hvad vil det sige at trives? For at trives skal vi, over tid, have positive oplevelser indenfor fem parametre (Trivselsviften): Positiv følelse (u-krævende nydelse i nuet) Engagement (beslaglagt bevidsthed under en aktivitet) Mening (at være del af og bidrage til noget […]

Trivsel må ikke bare være “syn’sninger”

Trivsel må ikke bare være “syn’sninger”

Det er ikke nok, hvis lærere eller pædagoger til en skolehjemsamtale siger: Vi oplever, at dit barn trives. Der skal snakkes mere konkret om trivsel. For at kunne gøre det skal deltagerne i samtalen have en fælles forståelse af, hvad trivsel er. Det samme gælder, […]

DU SKAL VÆRE ROBUST

DU SKAL VÆRE ROBUST

… og hvad vil det sige at være robust? Betyder det, at du skal kunne tåle alt? Klare alt? Blive stående uanset hvad? Nej. Ikke i min optik. Robusthed er et spørgsmål om at kende sig selv. Om at kunne og ville se ind i […]