Fusion: Knald eller fald

Fusion: Knald eller fald

En fusion – når organisationer, kulturer, værdier, virkeligheder skal blive ét –  er en spændende og svær udfordring. Dagligdagen, sammenholdet, selvforståelsen sættes under pres. Det samme gør menneskene – medarbejdere og ledelse. En sammenlægning er en helt unik ledelsesudfordring, der kræver ekstremt dygtig, velovervejet og handlekraftig ledelse. De fleste ledere har viden om forandringsledelse, men ingen praksiserfaring med at stå i spidsen for så gennemgribende en forandring, som en fusion er. For mange bliver det trial and error – forsøg/fejle – og en proces, hvor man lærer simultant med processens udvikling. Knald eller fald.

I en fusion skal lederen have blik og evner for at lægge og udføre den rette strategi både indadtil, udadtil og opadtil. Der hviler på lederen mange øjne, interesser og hensyn. For at lykkes med opgaven –  hvad mange ledere ikke gør og ender med fratrædelse – må processen og ledelsen understøttes.

KAPE proces & rekruttering giver redskaber til at lykkes. Med at få overblik, lægge strategi, udføre den og styre godt igennem. Med at robustgøre fællesskabet til det nye. Og med at blive en succeshistorie indenfor sammenlægninger.

Vi giver jer redskaber til at blive dygtige fusionsledere.