Hvad tilbyder KAPE?

Hvad tilbyder KAPE?

KAPE tilbyder at understøtte jeres organisation med processer indenfor bl.a.:

-Konflikthåndtering – få redskaber til konflikthåndtering, så alle parter kommer styrkede ud af konflikten

Trivsel og sund psykologi hvad vil det sige at trives, og hvordan fremmer vi trivslen?

Selvarbejde og samarbejde at rette blikket indad for et fornyet blik udad

Skolesammenlægninger og fusioner reaktioner, belastning og trivsel i forandringer

Ledelsessparringfrit rum til dig, dine udfordringer og din udvikling

Teamudvikling hvem er jeg, hvem er vi, og hvad skal vi ”teame” om?

Godt herfra – samtaler med afskedigede medarbejdere med fokus på styrker og fremtid

-Jobafklaringsforløb – hvordan og hvor finder jeg trivsel og udvikling i et job

Kommunikation hvordan kommunikerer vi ansvarstagende, professionelt og positivt?

Samtaleanalyse hvad er på færde i samtaler, og hvad kan vi lære?

Vision, mission og værdier hvem er vi? Hvad kan vi? Hvad vil vi? Og hvad samles vi om?