KUNDERNE SIGER

KUNDERNE SIGER

Kære Karin.

Du skal vide:

At vi er så tilfredse med hele forløbet.

At du har været professionel og en god guide i hele processen.

At du har en fantastisk evne til at få det bedste frem på “begge sider af bordet”

At de mennesker, du har haft kontakt med i mit regi, alle har følt sig set og hørt.

At du skaber en fin stemning i rummet, også når spørgsmål og udsagn bliver udfordrende.

Tusind tak for samarbejdet.

Med venlig hilsen Jette Teglmand

Områdeleder Vejen By

Bakkegården, Billingland, Kildevænget, Vorupparken.

________________________________________________________

“Efter et job som mellemleder hvor jeg var udsat for utrolig dårlige ledelse i 1 1/2 år, var den eneste løsning at der blev lavet en fratrædelsesaftale med 10 samtaler hos Karin – Kape.

Da jeg startede hos Karin var jeg så påvirket at jeg ingen tro havde til mig selv længere, hverken som menneske eller leder.

De 10 samtaler gjorde at jeg i dag er så meget videre i mit liv både privat og professionelt. Jeg har i dag en mellemleder stilling, hvor der er rigtig god ledelse.

Så tak Karin for de gode samtaler vi havde – du gav mig troen på mig selv tilbage?”

Dorte Engholm’

_____________________________________________

En beskrivelse af en “kolbøtte” i arbejdslivet – år 2018.

Jeg, sekr.leder igennem mange år, på samme arbejdsplads (folkeskole). Jeg har læst Diplom i ledelse igennem flere år og jeg færdiggør min uddannelse i år 2017 og er klar til at prøve nye udfordringer i mit arbejdsliv. Jeg er heldig og får ret hurtigt et job som forretningsfører på en privatskole. Det viser sig desværre at være et fejl-match!

Ansættelsesudvalget var ikke bevidst omkring at arbejdet mest bestod af løn- og bogholderi! Det var slet ikke mig ! Og vi bliver enige om at ophøre samarbejdet efter nogle måneder!

Jeg har aldrig været i en lign. situation og det påvirker mig naturligvis personligt og jeg begynder også at vende det ind og tvivle på egne evner! Jeg havde sporadisk kendskab til KAPE fra mit tidl. arbejde og vælger at kontakte Karin for en samtale. Det var så godt for mig !

Hun gør mig opmærksom på, hvordan jeg taler om mig selv og laver mig også en skrivelse, hvor jeg kan tage direkte citater til mine ansøgning – formuleret ud fra den samtale vi havde. Ikke noget “hovski-snovski” blot facts efter samtalen, som vender sætningerne brugbart!

Jeg glæder mig nu til at starte i mit nye job som administrativ afdelingsleder.

Tak for hjælpen

Heidi Skov

________________________________________________

“KAPE Proces & Rekruttering har givet mig evnen til at se mine styrker, tro på dem og stå ved dem”

Med venlig hilsen

Martin Lumbye Brommann

____________________________________________

På Gistrup Skole har vi i forbindelse med en skolesammenlægning arbejdet med vores eget ledelsesteam samt skolens nye værdigrundlag. Den proces har KAPE været med til at føre os igennem, og det har været en meget positiv og givtig oplevelse.

Måden at arbejde på har hjulpet os til at fokusere vores styrker og udviklingsområder i teamet, ligesom vores værdiarbejde er blevet kvalificeret på særdeles relevant vis. Det at have KAPE’s øjne på vores organisation har givet os et endnu bedre fælles fundament at stå på som ledelsesteam og som skole.

Planlægningen af processen har foregået i en løbende dialog, hvor det hele tiden har været muligt at justere arbejdet, så det har passet til den lokale kontekst. På den måde er det lykkedes at gøre arbejdet vedkommende og udkommet brugbart med det samme.

Thorstein Jensen

Skoleleder

Gistrup Skole

______________________________________

“Det kan være svært at søge en skoleleder – og ikke bare søge, men også at finde den rette. Vi valgte et samarbejde med KAPE proces & rekruttering, som fungerede upåklageligt hele vejen igennem – fra fokusgruppeinterview, til jobopslag og samtaler. Det er klart noget, som vi kan anbefale.”

Bente Brunke

Skolebestyrelsesformand Sydbornholms Privatskole

_____________________________________________________

Jeg stod i den situation, hvor jeg lige var færdig med min kandidatuddannelse og gerne ville bringe mine ny erhvervede kompetencer i spil. Jeg var derfor i gang med at søge efter mit drømmejob, og i den forbindelse tog jeg kontakt til KAPE proces & rekruttering. Karin B. Pedersen, der er ejer af firmaet, anbefalede mig at gennemgå en styrkesamtale hos dem. Karin er meget fleksibel, og da jeg var blevet kaldt til en jobsamtale med kort varsel, så sørgede Karin for, at jeg kunne få tid hos hende, selv om det betød at hun skulle rykke rundt på et par aftaler i hendes kalender. Det har virkeligt været enormt lærerigt og har gjort, at jeg er blevet meget mere skarp på mine styrker og spidskompetencer og Karin sørgede for, at jeg blev klædt ordentligt på, når jeg skulle til jobsamtale. Forløbet hos Karin havde den store gevinst, at jeg følte mig så meget mere afslappet under jobsamtalen, og jeg var nu meget mere skarp på mine kompetencer, end jeg har været under tidligere jobsamtaler. Jeg følte ikke, at der var noget, jeg ikke kunne svare på eller havde overvejet, efter jeg har haft samtalen hos KAPE proces. Efter jobsamtalen blev jeg ringet op og fik at vide, at jeg havde fået jobbet hos dem, så nu er jeg der, hvor jeg har drømt om. Jeg kan derfor kun varmt anbefale KAPE proces & rekruttering, og jeg er kun blevet mødt med stor professionalisme og varme fra hendes side. Så hvis du står i en situation, hvor du vil lande dit drømmejob, er KAPE proces virkelig et firma, du bør tage kontakt til.

Cand.pæd. Bente Baden.

____________________________________________

Vi har hyret Karin ind til en opgave med en medarbejdergruppe. Karin lagde et forløb an, som var medvirkende til en positiv udvikling.

Det har for mig været oplagt at bruge Karin, når nye udfordringer dukkede op, da hun kendte medarbejderne og konteksten. Det betød, at forløbet udviklede sig undervejs.

 Som leder har jeg oplevet, at Karin har involveret sig seriøst i de problematikker, vi har stået i. Jeg har således kunnet vende mange ting og fået god coaching.

På den måde har Karin været meget generøs med sin tid. Hun har været let at få fat i og har altid givet sig tid til at reflektere sammen med mig som leder.

Det at Karin selv har været skoleleder, har givet mig en fornemmelse af, at hun vidste, hvad jeg talte om, ligesom medarbejderne også har fået fornemmelsen at, at Karin kendte deres verden. 

Venlig hilsen Grethe Lindhard Mortensen

Skoleleder Randers Kommune, Blicherskolen

___________________________________________________

Bifrost, som er Vejle Kommunes fleksible tilbud til børn og unge med handicap, kontaktede KAPE ang. et ønske om at blive inspireret, få konkret viden, blive klogere på egen organisation og os selv. Alt sammen i forhold til en ansættelsesproces og rekrutteringsproces.

Samlet tilbagemelding fra lederkollegaerne er, at ønsket blev indfriet og endda mere til.

KAPE har formået at sætte tanker og ideer i gang hos os og har været med til at konkretisere vores behov. Vi kommer ud af temadagen med en ny viden, ny måde at skrue en ansættelsesproces sammen på og en fornyet energi ind i vores samarbejde omkring rekrutteringen.

Tak til KAPE for en spændende dag. Kan anbefales.

Med venlig hilsen

Mette Guldbrand Stedfortræder.
Bifrost, Vejle Kommune

________________________________________________

Vi er meget tilfredse med dagen, hvor I ledte os gennem nogle spændende drøftelser.
Modellerne, vi fik, er meget brugbare.

Venlig hilsen
Tanja Linnet
Distriktsskoleleder
Løgumkloster Distriktsskole

________________________________________________

KAPE proces & rekruttering udfører den opgave, man pålægger dem, med stor professionalisme. De går altid ind til opgaven med stor entusiasme og sætter sig grundigt ind i målgruppens behov. De leverer oplægget på en enkel og letforståelig måde med gode eksempler fra målgruppens hverdag.
Else Marie Hansen
Faglig konsulent
Socialstyrelsen

________________________________________________

KAPE – proces & rekruttering – kan anbefales

Vi er nu i gang med det tredje forløb på Rinkenæs Skole, hvor Karin Pedersen og hendes medarbejdere står for planlægning og gennemførelse af processerne.

Vi har haft et længerevarende forløb omkring skolens værdisæt, hvor forældre, personale og børn har været involveret. Super spændende også selvom vi ofte arbejdede efter arbejdstid. Vi blev udfordret og i den grad provokeret på vores holdninger, og det var sundt.

KAPE har afholdt et kursusforløb for medarbejderne i kommunikation og girafsprog, og nu er vi i gang med positiv psykologi.

KAPE gør meget ud af at tilpasse processerne ud fra vore ønsker og behov, og mine medarbejdere er helt trygge ved, at det er de samme personer, der kommer og arbejder med dem i disse forløb.

Jeg kan varmt anbefale at indlede et samarbejde med KAPE – proces & rekruttering. Der arbejdes respektfuldt i hver enkelt opgave.

Med venlig hilsen

Ulla Brommann, skoleleder Rinkenæs Skole

________________________________________________

“Østskolen har i flere rekrutteringsprocesser i det seneste år arbejdet sammen med KAPE proces & rekruttering.

Det er vores oplevelse, at KAPE står for grundige og omfattende processer med dybt professionelle konsulenter, der går fuldt ud og engageret ind i opgaven.

Når det så, foruden ansættelser af flere gode kandidater, giver positive sidegevinster – fx at vi i processerne bliver klogere på os selv og styrker vores evne til at fokusere på egne styrkesider – er det bare rigtig godt!”
Venlig hilsen

Erik Nordentoft
Skoleleder, Østskolen
Faxe Kommune

________________________________________________

” Jeg vil gerne anbefale KAPE proces & rekruttering til at stå for jeres fremtidige pædagogiske dage. De møder velforberedte, har noget på hjertet og formår at få et meget livligt, engageret og mangfoldigt personale som vores til at arbejde i den samme retning”

Med venlig hilsen

Thomas Frickmann
Forstander
Aabæk Efterskole

________________________________________________

Vi har gennem flere år brugt KAPE proces & rekruttering til at spotte medarbejdere til Østerbyskolen. Gennem deres topprofessionelle og grundige indsats, har vi:

– Fået ansat kanon dygtige medarbejdere – der både matcher og supplerer skolen
– Brugt meget lidt tid på ansættelser – og alligevel været tætte på processerne
– Opnået øget stolthed indadtil – fordi KAPE sætter fokus på det, vi er gode til

Vi kan varmt anbefale et samarbejde med KAPE proces & rekruttering.

Allan Lauenblad
Skoleleder, Østerbyskolen
Vejen Kommune

_________________________________________________

Når du skal ud og søge nyt job, er det vigtigt at være helt klar over, hvad man kan tilbyde en ny arbejdsplads. Hvad er dine styrker, og hvor kan du udvikle dig med fordel? Karin kan med sin store viden og faglige indsigt lede dig gennem et forløb, hvor dine styrkesider bliver tydelige, og du selv bliver bevidst om dem og kan formulere dig om dem. Det er et rigtigt godt afsæt både inden ansøgningen skal skrives, men også før en jobsamtale. Jeg kan kun anbefale at gøre brug af Kapeproces, når du skal i gang med jobsøgning. For mit eget vedkommende kom jobbet i hus, og jeg synes min nye arbejdsgiver har fået et godt billede af den medarbejder, de har valgt, fordi jeg ved, hvad jeg er god til.

Birthe Kidde Skov

___________________________________________________

Hej

Genner Univers er en fusion af dagpleje, børnehave og skole i Genner i 2012. Efter et samvær på 1 år og en fysisk sammenflytning i juni 2013 oplevede vi, at trivslen i børnehaven var dårlig. Arbejdsmiljøet fungerede ikke.

Vi ved, at det altid er svært, når en lille enhed bliver fusioneret med en stor.

Vi valgte derfor omkring november 2013 at tage konsulentfirmaet som katalysator på trivslen.

Vi samarbejdede med dem og primært Karin Pedersen i 4 måneder.

Fokus var på positive værdier og fremtiden. Samtidig med dette hele tiden fokus på den enkeltes udviklingsområde. Der blev også arbejdet med coaching.

Der blev arbejdet med vision og målformuleringsproces.

Alt i alt vendte situationen fra kaos til en positiv udvikling på 4 måneder til glæde og gavn for hele institutionen.

Med venlig hilsen

Poul og Ingrid.

____________________________________________________

Hej Karin!

Tak for sidst! – for en spændende aften!

Fra MED-mødet vedr. d. 2. dec.:

• Spændende og interessant – og med et pædagogisk fokus på læring, hvilket gav en udbytterig drøftelse. Fint, at der også var en ledelsesmæssig vinkel – og fokus ledelsesdilemmaer.

Jeg hører kun positive tilkendegivelser fra mange sider!

Venlig hilsen

Povl Erik Wolff

Skoleinspektør

_____________________________________________________

Hej Karin

Tak for sidst. Jeg håber, du har det godt.

Tak for et fantastisk spændende, anerkendende og berigende kursus. Du har formået at skabe et trygt og tillidsfuldt rum, hvor jeg straks følte mig tilpas. Gennem interessante oplæg, øvelser, refleksioner og samtaler har kurset være med til at tydeliggøre, hvordan jeg lykkes med min kommunikation, også i de vanskelige situationer. Ligeledes tager jeg med fra kurset, at det er så essentielt at være sig både sine værdier bevidst og være tydelig på dem. Kurset har også skærpet mit fokus på, hvad der giver mig energi, og hvornår jeg er den bedste udgave af mig. Jeg kan varmt anbefaler dette kursus.

Held og lykke med dit nye, spændende firma. Glæder mig til at høre, hvordan det kommer til at gå 🙂

De bedste hilsner

Ann-Maj Guichon

______________________________________________________

Jeg har netop afsluttet kurset i personlig udvikling SOM EN FISK I VANDET og er rigtig glad for efterfølgende at have fået dejlige skriftlige tilbagemeldinger.

Endnu bedre er det, at alle kursister har lavet en aftale om at mødes igen i foråret.

“Et fantastisk kursus med fokus på selvforståelse og egen udvikling. God kombination mellem oplæg og snak og refleksion i små grupper.

Hele processen styres menneskeligt og professionelt af Karin i en tryg atmosfære. Kurset kan varmt anbefales, hvis du har lyst til at svømme videre”

Birgitte

______________________________________________________

Det har jeg fået ud af kurset.

Det jeg tager med hjem er en større selvforståelse. Jeg har indset, at der er en grund til, at jeg er som jeg er, og at mine omgivelser opfatter mig, som de gør.

Kurset har gjort mig bevidst om mine handlinger, og jeg har fået nogle redskaber til at blive mere tydelig i min kommunikation.

Anja

______________________________________________________

Jeg vil til hver en tid gerne anbefale kurset til alle der enten har brug for genopfriskning af kommunikative værktøjer eller “bare” har brug for at se sig selv. Jeg har skrevet lidt ned om, hvad det er jeg synes i hovedtræk jeg har fået ud af kurset.

At deltage i kurset har revolutioneret min selvopfattelse. Da jeg startede kurset, var jeg et meget mørkt sted i min tilværelse, hvor både vejen frem og vejen tilbage synes umulige, men gennem kurset lærte jeg, at acceptere de kompetencer jeg indeholder, samtidig med, at jeg lærte at turde at udfordre den ramme jeg befandt mig i.

Jeg har oplevet, at deltage i kurset, med en gruppe mennesker hvor nogen af os kendte hinanden på forhånd, og andre var nye bekendtskaber, men alle har været indstillet på, at hvad der blev delt og talt om på kurset, blev på kurset, også selvom man måske mødte hinanden dagen efter i en faglig sammenhæng. Det har været meget befriende og dejligt at opleve den anerkendelse og respekt fra mennesker der på mange måder var fremmede til at starte med.

Jeg har gennem kurset fået sat ord på de værdier jeg ønsker mit liv skal indeholde, og jeg har fået nogle redskaber til at turde stå ved de følelser jeg indeholder, uden at det er mine følelser der taler, når jeg skal sige noget, som jeg synes er svært.

Karin er god til at levere den ilt der skal til, for at man selv kan lære at svømme igen, og ikke blot ligger i overfladen af livet og gisper efter luft.

Pernille

_______________________________________________________

Jeg har efteråret 2014 deltaget i et kursusforløb som Karin Pedersen stod for

Personlig udvikling – som en fisk i vandet.

Jeg har som de fleste i folkeskolen været ramt af mangel på arbejdsglæde på grund af de store forandringer som sker i folkeskolen. Det har hjulpet mig at få sat tingene i perspektiv, få genopfrisket nogle gode redskaber til hvordan jeg kommunikerer med andre samt sat fokus på de værdier som jeg står for i mit daglige arbejde. Jeg er blevet bedre til at holde fokus på de ting som giver energi og finde arbejdsglæden i en hektisk hverdag.

Jeg kan varmt anbefale Karin Pedersen og hendes professionelle tilgang til arbejdet med kommunikation, konflikthåndtering og trivsel.

Torben

_______________________________________________________

Jeg har deltaget i Karins kursus. Det var som, åbnede der sig en ny verden for mig. Jeg fik viden indsigt og ejerskab til mig selv og mine følelser: Mine muligheder er grænseløse. Det var en god rejse ind i mig selv, og jeg er ikke færdig med at udforske mine muligheder.

Susanne

_______________________________________________________

Hos Karin Pedersen er der plads til refleksion, så jeg selv har kunnet finde de løsninger, der er brugbare for mig.

Jeg er styrket i at være mere tydelig og konkret i min kommunikation. Ved hjælp af sproget og min fysik, og ved at sætte fokus på rette sted.

Margit

_______________________________________________________

Hvordan sikrer vi god og konstruktiv kommunikation?

Proceskonsulent Karin Pedersen kom med et bud på dette på SidLigGodtkonferencen 2014.

Kommunikation på tværs af faggrupper er et relevant emne inden for de fleste fag – ikke mindst når det gælder dialogen mellem sundhedsfagligt personale og terapeuter.

Som inspiration til hverdagen, præsenterede proceskonsulent Karin Pedersen en række vigtige opmærksomhedspunkter i forhold til den gode kommunikation, da hun den 28. januar holdt oplæg på SidLigGodtkonferencen.

Grobunden for god kommunikation er positive tanker

Helt centralt for den god kommunikation er, at have fokus på det positive. Hvis vi i samarbejdet altid forsøger at fokusere på det positive, bliver kommunikationen også lettere.” Det vi fokuserer på, tiltrækker vi. Så når vi fokuserer på det positive, er det de positive ting vi ser, og når vi ser på det negative er det det, vi tiltrækker.” sagde Karin Pedersen og fortsatte: ”De fejl vi laver, og de ting vi undlader at gøre, vejer tungere end de rigtige og de gode ting. En kritisk sætning fylder mere end en positiv.”

Derfor er god kommunikation på tværs af faggrupper, et spørgsmål om at fokusere på det rigtige og positive i samarbejdet, og opfordre til at der kommer mere af dette.

”Fortæl historier om, hvordan din kollega er, når hun er allerbedst. For hver gang vi nævner noget positivt, får vi mere af det.”

Præsentationen stammer fra SidLigGodtKonferencen, som blev afholdt den 28. januar 2014. Du finder Karin Pedersens oplæg samt alle de andre spændende oplæg fra dagen her

http://sidliggodt.socialstyrelsen.dk/page2331.aspx?recordid2331=2106

_______________________________________________

At blive coachet af Karin Pedersen inden en vigtig jobsamtale var en rigtig god oplevelse.

Ved hjælp af styrkekort guidede Karin mig til at finde mine topstyrker, og dernæst at formulere mig om hvordan og i hvilke sammenhænge de træder frem. Netop det med at få sig formuleret omkring sine styrker og få sat eksempler på viste sig at være vældig brugbart for mig. Jeg følte mig meget velforberedt til jobsamtalen og kunne uden besvær og på en naturlig måde fortælle om mine styrker.

Karin var god til at stille de spørgsmål, som en kritisk arbejdsgiver ville stille, og på den måde kom vi også ind på, hvordan man kunne i talesætte mine svage sider på en god måde.

Selv om jeg synes, jeg kender mig selv rimeligt godt, så var det nærmest som en aha-oplevelse at blive coachet på denne – for mig – lidt usædvanlige måde.

Det kan stærkt anbefales som forberedelse til en vigtig jobsamtale.

20.11.13 Hanne Skov